32 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10

Σύμφωνα με το Α.Π. 7753/12-11-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πρόσληψη 32 συνολικά διοικητικών υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) της Ε.Επιτροπής (12 διοικητικών υπαλλήλων στους τομείς της αλιευτικής επιστήμης και διαχείρισης και 20 διοικητικών υπαλλήλων στους τομείς ελέγχου και επιθεώρησης της αλιείας) με στοιχεία:

COM/TA/MARE/18/AD8

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=637532 καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO) http://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3511-com-ta-mare-18 ad8_en

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR-AMC2-MARE-TASELECTION@ec.europa.eu.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr