33 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Αττικής

162

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

  • 11 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 5 ΠΕ Φαρμακοποιών
  • 7 ΔΕ Οδηγών
  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 5 ΔΕ Απολυμαντών
  • 1 ΤΕ πισκεπτών/τριών Υγείας
  • 1 ΥΕ Καθαριστώντριών

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr