39 θέσεις μουσικών στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

299

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού),στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεωνδιδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, ως εξής:

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων
 Κλασικού χορού (μπαλέτο) 4(τέσσερεις) Κωδ. Ειδικότητας (01)
 Σύγχρονου χορού 9 (εννέα) Κωδ. Ειδικότητας (02)
 Ρυθμικής 2 (δύο) Κωδ. Ειδικότητας (03)
 Ελληνικών Χορών 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (04)
 Χορογραφίας 2 (δύο) Κωδ. Ειδικότητας (05)
 Pilates 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (06)
 YOGA 1(μία) Κωδ. Ειδικότητας (07)

β) Καθηγητές Θεωρητικών Μαθημάτων
 Ιστορία Χορού 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (08)
 Θεωρία της Μουσικής 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (09)
 Ιστορία Τέχνης 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (10)
 Θεωρία και Πρακτική
της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (11)

γ) Πιανίστες-Συνοδοί καλλιτεχνικών μαθημάτων
 Πιανίστες-Συνοδοί 6 (έξι) Κωδ. Ειδικότητας (12)

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως, ή αποστέλλουν την αίτηση (η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986) και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης.
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
Προς την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης διά του
Γραφείου Εκπαίδευσης
Ομήρου 57, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr