40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

76

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

  • 6 ΔΕ Οδηγών
  • 2 ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα
  • 32 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 20-05-2019 μέχρι και Παρασκευή 24-05-2019.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr