56 θέσεις εργασίας στο Δήμο Περιστερίου

250
SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δεκαοκτώ (18) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο) και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων – JCB) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Περιστερίου, με τα παρακάτω προσόντα:

  • 35 Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone