7 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τριπόλεως

179

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριπόλεως, που εδρεύει στην Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • 1 ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (Αμιγώς Λογιστικού)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή)
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 3 ΥΕ Εργατών

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr