79 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

219

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδομήντα πέντε (79) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων:

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019 Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2019, στα σχολεία» , στα σχολεία» , στα σχολεία» από 2 1/6/2019 έως 31/7/2019.

 • 1 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 14
 • 2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 14
 • 3 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 10
 • 4 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 7
 • 5 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 8
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΩΝ) 7

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 201 Αθλητική κατασκήνωση 2019»από 14/6/2018 έως 3 /6/2018 έως 3 /6/2018 έως 31/7/2019.

 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας) 14
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις μοντέρνων χορών * ή εν ελλείψει, με ειδικότητα παραδοσιακών χορών) 1
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ή εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2
 • 4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ειδικότητα κολύμβηση) 1
 • 5 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr