8 θέσεις συμβασιούχων στο Δήμο Χερσονήσου

307

H ΔΑΜΑΛ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τέσσερις μήνες), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19.

Θέσεις: ΔΕ Υπάλληλοι Παραλίας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς την Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. με ηλεκτρονική μορφή στο: damal_ae@hersonisos.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας, ήτοι από 24/06/2020 έως 29/06/2020.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr