80 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

56

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., αποφάσισε την κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 1
ΔΕ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 14
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 12
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 13
ΔΕ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΟΥ 3

Για το προσωπικό των ειδικοτήτων Χημικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού της κατηγορίας ΠΕ καθώς και για το προσωπικό των ειδικοτήτων Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Αυτοματισμού της κατηγορίας ΤΕ, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ομότιμα ή συναφή καθήκοντα σε Εταιρείες ή Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης ή σε έργα και μελέτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού ή λυμάτων. Για το προσωπικό του τομέα Μηχανολογικού, τομέα Ηλεκτρολογικού και της ειδικότητας Υδραυλικού της κατηγορίας ΔΕ, προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ομότιμα ή συναφή καθήκοντα σε Εταιρείες ή Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού ή λυμάτων ή σε υδραυλικά έργα.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr