80 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

343

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2020, που θα διεξαχθεί από 6/7/2020 έως και 31/7/2020 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 34
 • ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2
 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 13
 • ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 6
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 5
 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο mail της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς : pronia @ kifissia .gr ή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή τους με mail να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην είσοδο του γραφείου στην οδό: (Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Κηφισιά) εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 26/6/2020 έως & 30/6/2020 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00).

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr