9 θέσεις στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου

336

Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 9 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr