920 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας

196

Προκήρυξη 920 θέσεων ειδικευμένων γιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων οι 132 αφορούν τις υγειονομικές δομές της Κρήτης, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και Κέντρων
Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:

1η Υ.Πε.
ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΒΑΘΜΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (για τη
Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Οργανική Μονάδα
έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη ΜΕΝΝ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
4
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5 Γ.Ν.Α «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 5
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Ψυχιατρικό Τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
6 Γ.Ν.Α «ΕΛΠΙΣ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 Γ.Ν. Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
8
Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση
στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9
Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην επεμβατική
νευροακτινολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα διάσωση
προνοσοκομειακή περίθαλψη διαχείρισηδιοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας
(για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10 Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με
εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία (με εμπειρία
στους Ογκολογικούς και Αιματολογικούς
ασθενείς)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
επεμβατική ενδοσκόπηση) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΕΜΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με εμπειρία στη μεταμόσχευση
νεφρού και παγκρέατος (για τη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Νεφρού)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
11
Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική
Μονάδα έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 7
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
4
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 7
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
12
Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
(Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13 Γ.Ν.Α «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση
στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
14 Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 20
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 4
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΕΜΛΗΤΗ Β΄ 1
5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
Παιδοαναισθησιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ (για τη
Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στη
μεταμόσχευση Μυελού των Οστών παιδιών (για
τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των
Οστών)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εμπειρία
στην Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Ν.Ν.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
18 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση -συντονισμό
του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 198
2
η Υ.Πε.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
2 ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην επεμβατική
νευροακτινολογία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΊΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
(για τη ΜΑΦ ΠΑΙΔΩΝ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
3 Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξειδίκευση στην
Λοιμωξιολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»-ΓΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
(οργανική μονάδα της έδρας
«Νίκαια Αγ.Παντελεήμων»
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μονάδα Νοσηλείας
Μεσογειακής Αναιμίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για το Αιματολογικό
τμήμα)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5
ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
7
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
7 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
8
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9 Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝAΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
11 Γ.Ν.-Κ.Θ-Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
12 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
13 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
14 Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
15 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
16 Γ.Ν.-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
17 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
19 Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
20
Κ.Υ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στους υπερήχους) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8
21 Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
22 Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
23 Κ.Υ. ΣΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
24 Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
25 Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
26 Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
27 Π.Π.Ι. ΠΟΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
28 Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
29 Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 103
3
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
ΓΝΘ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ τη ΜΕΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην κυτταρική
θεραπεία και στην αλλογενή μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων για τη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στη
Λοιμωξιολογία ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Αιμοδοσία)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2
ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας) για ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
9
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3
ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
ΓΝΘ «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
5
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ :
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το τμήμα της Αιμοδοσίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΕΔΕΣΣΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΕΛΛΑΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
10
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
για Μ.Ε.Θ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Αιματολογικό) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ και
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, Προνοσοκομειακή περίθαλψη
και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ
Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15 Κ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Κ.Υ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19 Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 75
11
4η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ
1 Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
5
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
6
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν-Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
7 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
8
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
12
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
9 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
10 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για το Αιματολογικό Τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
11
ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(για το Τμήμα Αιμοδοσίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
12 ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 4
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
13 Π.Γ.Ν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
14 ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 4
15 Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
16 Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
17 Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
13
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
18 Κ.Υ. ΜΑΔΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
19 Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
20 Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
21 Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
22 Π.Π.Ι ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
23 Π.Π.Ι ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
24 Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 99
5
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
2 ΓΝ ΒΟΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ
ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
3 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
14
ΘΗΒΩΝ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΘΗΒΑ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (για
το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
4 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. (ΓΙΑ
ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
5
ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
15
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
6
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Μ.Τ.Ν.) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Μ.Α.Φ.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
7
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα
ΚΥΜΗ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
8 ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ /
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
16
9
Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
"ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ"
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Με εμπειρία στον
σακχαρώδη διαβήτη) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εμπειρία στην ΠΑΙΔΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
10
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.
ΘΗΒΩΝ (Οργανική
Μονάδα της Έδρας
ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
11 ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
12 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.
Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
17
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
(Οργανική Μονάδα
της Έδρας ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ Ή
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ (για το ΤΕΠ) .
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
13 ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
14 Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 113
6
η Υ.Πε.
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΠΑΤΡΑ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για ΜΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
18
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
2
ΓΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
3
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ της έδρας
ΑΙΓΙΟ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
4
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
5
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΑΡΓΟΥΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
6 ΓΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
(για την ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
19
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
7 ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
8
Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
«ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
9
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας
ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.)για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
10 ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με
αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
20
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
11 ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
12 ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
13
ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
14
ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
15 ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
16 ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
17
ΓΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
18
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΛΑΟΙ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
19
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
20 ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
21 ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
21
( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΠΥΡΓΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (
για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
22
ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
της έδρας ΣΠΑΡΤΗ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) για το ΤΕΠ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
23 Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΓΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
24 ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην επεμβατική
ακτινολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
22
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 4
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
25 ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην
καρδιοαναισθησιολογία και στην μετεγχειριτική
παρακολούθηση ασθενών για την ΜΕΘ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κλινικής)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας ) για το Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
( για τη ΜΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 5
26
ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
27 ΚΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
28 ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 2
29 ΠΠΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
30 ΠΠΙ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
31 ΠΠΙ ΟΘΩΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 200
7
η Υ.Πε.
23
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΗΤΕΙΑΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α'
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
2
Γ.Ν. –Κ.Υ.
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 3
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1
3
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κ.Ψ.Υ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΣΗΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
5
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του
έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κ.Ψ.Υ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ (για το Κ.Ψ.Υ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
24
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με
αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και
διαχείριση –διοίκηση-συντονισμό του έργου της
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το
Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για το Κοι.
Κε.ΨΥ. ΠΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.ΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη ΜΕΝΝ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στην Επεμβατική
Ακτινολογία) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 3
25
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση
στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για
το Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ (για τη ΜΕΘ Παίδων)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ με αποδεδειγμένη εμπειρία και
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9 Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
10 Κ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11 Π.Π.Ι ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12 Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13 Κ.Υ. ΜΟΙΡΩΝ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14 Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
15 Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16 Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17 Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
18 Κ.Υ.ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
19 Π.Π.Ι. ΠΛΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
20 Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
21 Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
22 Κ.Υ.ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
23 Κ.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
24 Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
25 Π.Π.Ι. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
26 Κ.Υ. ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
27 Κ.Υ.ΒΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
26
28 Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ
ΣΦΑΚΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
29 Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
30 Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
31 2
ο Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 132
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 920
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει
στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00
Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις
πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων
είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.
Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό,
όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr