93.677 αιτήσεις για 1.209 θέσεις σε φορείς της Υγείας

389
Κορωνοϊός: Εντείνεται η ανησυχία έπειτα από το νέο ρεκόρ κρουσμάτων - Νέα μέτρα εξετάζει η Κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείαςυποβλήθηκαν  συνολικά 93.677 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

Δείτε την συνέχεις στο Moneypress.gr