Άδεια ειδικού σκοπού: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής του εντύπου

152
Τη δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις άδειες ειδικού σκοπού μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Τη δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις άδειες ειδικού σκοπού μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας από τις 14 Σεπτεμβρίου (έναρξη σχολικού έτους 2020-2021) έως και τις 30 Νοεμβρίου, γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α. Στο πεδίο κανονική άδεια εμφανίζεται πλέον η επιλογή κανονική ή άλλη άδεια.

β. Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για το διάστημα από 14/9 έως 30/11/2020. Συνεπώς, η ανωτέρω καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονική άδεια ή/και άλλη άδεια) έχει πάρει για το διάστημα 14/9-30/11/2020, όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρείται η ημερομηνία και το είδος της άδειας. Κατά την υποβολή, ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού στις οποίες αντιστοιχεί μία ημέρα κανονικής άδειας ή άλλη άδεια.

γ. Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Νοεμβρίου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για το μήνα Δεκέμβριο.