Αιτήσεις για 762 εποχικούς μέσα στην εβδομάδα

288

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων έντεκα (411) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του δήμου Εορδαίας Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
• 65 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
• 12 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
• 8 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
• 22 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
• 10 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
• 30 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
• 30 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
• 30 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων)
• 30 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγών)
• 23 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
• 1 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
• 3 ΔΕ Χειριστές Γεωτρυπάνων
• 20 ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
• 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
• 30 ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
• 30 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
• 4 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
• 2 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
• 1 ΠΕ Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργός Μηχανικός
• 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός
• 2 ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Μηχανικοί Η/Υ- HARDWARE
• 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
• 3 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
• 1 ΠΕ Δασολόγος
• 2 ΠΕ Γεωλόγοι
• 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος
• 1 ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος
• 1 ΤΕ Γεωπόνος
• 1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων
• 1 ΠΕ Δ/κοι Πληροφορικής (SOFTWARE)
• 1 ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (Οικονομικού)...

Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr