Ακίνητα-Μειώσεις Ενοικίων: Παράταση για τις δηλώσεις Covid Οκτωβρίου

137
Κάθετη πτώση των τιμών πώλησης και των ενοικίων σε τουριστικά και εμπορικά ακίνητα αλλά και σε κατοικίες τύπου Airbnb, αλλά και αξιοσημείωτη περιορισμένη ζήτηση για αγορά εξοχικών κατοικιών, μονοκατοικιών και οικοπέδων άνω των 4 στρεμμάτων, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της κτηματαγοράς αυτήν την περίοδο.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την οποία επέρχονται οι εξής αλλαγές για τις δηλώσεις Covid:

Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, οι εκμισθωτές υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορά η μείωση».

Η «Δήλωση Covid» του μηνός Οκτωβρίου υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.