Ακίνητα: Νέος τρόπος δήλωσης στην Εφορία γονικών παροχών και μεταβιβάσεων

180
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το 1/3 των ενοικίων που έχασαν

Αλλάζει ο τρόπος δήλωσης στην Εφορία των μεταβιβάσεων και των γονικών παροχών.

Tη νέα διαδικασία έθεσε σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκδίδοντας σχετική αναλυτική διευκρινιστική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με αυτή, οι δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, καθώς και οι αιτήσεις για εκδόσεις πιστοποιητικών ή για επιστροφές φόρων ακινήτων, επιτρέπεται να υποβάλλονται μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είτε μέσω Ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail, ώστε να μην απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.

Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο, οι πολίτες μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές χωρίς επισκέψεις στις Εφορίες και σε πολύ πιο σύντομα χρονικά διαστήματα.

Η "χαρτούρα" των δεκάδων δικαιολογητικών που απαιτείται να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών παραμένει και οι πολίτες θα πρέπει να μαζεύουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά για να συνυβάλουν με τις δηλώσεις είτε στους φακέλους που θα αποστέλλουν ταχυδρομικά είτε σκαναρισμένα σελίδα-σελίδα μέσω e-mail.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής από τα μέσα Ιουνίου και με βάση σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου και απεστάλη ήδη σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες:

Οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καθώς επίσης και οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ νομικών προσώπων καθώς και ΕΦΑ), για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή, αποστέλλονται υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε..

Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου. Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.