Αλλαγές και τομές στην Παιδεία προωθεί η Κυβέρνηση

480

Αλλάζουν το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας συγκεκριμένη στρατηγική που κινείται στο τρίπτυχο «αξιολόγηση, ποιότητα, διαφάνεια».

Η Κυβέρνηση έχει επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα γι’ αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένων στη νέα εποχή.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η σύνδεση του πλαισίου χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. με την αξιολόγησή τους, καθώς μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαρκής ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των πανεπιστημίων.

Αξίζει να σταθεί κανείς στην απάλειψη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που στερούσαν ερευνητικούς πόρους στο πλαίσιο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών έρευνας, ενώ θεσπίζεται -για πρώτη φορά- Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής το οποίο αποκτάται κατόπιν εξετάσεων.

Στο μεταξύ, η κ. Νίκη Κεραμέως ετοιμάζει με γοργούς ρυθμούς τις επόμενες κινήσεις που θα υλοποιηθούν εντός του 2020, ενώ οι συνεργάτες της φρόντισαν να υπενθυμίσουν στους πολίτες τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης μέσα από τις πλατφόρμες των social media όπως: επίσπευση της διαδικασίας διορισμού 4.500 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με 5.250 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση, αποκατάσταση του πανεπιστημιακού ασύλου, για την προστασία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, εξασφάλιση γρηγορότερου internet για όλα τα σχολεία της χώρας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο, με εμφανείς ωφέλειες για 1.370.000 μαθητές, 142.000 εκπαιδευτικούς και 11.400 σχολικές μονάδες, θεσμοθέτηση ευελιξίας στο λειτουργικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων καταξιωμένων επιστημόνων και περισσότερων φοιτητών, δημιουργία του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος και αύξηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 κατά 102 εκατ. ευρώ.