Αλλαγή σελίδας στον Ελλάκτωρ - Τα νέα μέλη του ΔΣ (ονόματα)

141
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ISS και Glass Lewis συνιστούν ψήφο κατά της Reggeborgh

Αλλαγή σελίδας στην Ελλάκτωρ, καθώς κατά την κρίσιμη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα επικράτησε η πλευρά της Reggeborgh Invest. Οι μέτοχοι καταψήφισαν την πρόταση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, και ψήφισαν για την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, το 61,27% των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την πρόταση της Reggeborgh για νέο πενταμελές ΔΣ με πρόεδρο τον Γιώργο Μυλωνογιάννη και διευθύνοντα σύμβουλο τον πρώην πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Άρη Ξενόφο.

Το ΔΣ συμπληρώνουν ο Δημήτριος Κονδύλης ως εκτελεστικό μέλος και οι Κωνσταντίνος Τούμπουρος και Αθηνά Χατζηπέτρου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το 38,72% καταψήφισε την πρόταση και 0,01% απείχε ή ψήφισε λευκό. Με αντίστοιχα ποσοστά εκλέχθηκε και η νέα επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από τον ορκωτό ελεγκτή Παναγιώτη Αλαμάνο και τα δύο ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.

Νωρίτερα, οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της ανάκλησης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ, που έχει προτείνει και πάλι η Reggeborgh. Υπέρ της πρότασης ψήφισε το 61,14% , κατά ψήφισε το 38,77%. και λευκό/αποχή το 0,09%.

Ακόμη, οι μέτοχοι απέρριψαν τα θέματα ένα και δύο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ, τα οποία αφορούσαν στη μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων και στη συνέχεια σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει πρότασης του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, υπό τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση.

Στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων, μέτοχοι που αντιπροσώπευαν το 76,879% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.