Άμεση επανεκκίνηση της Ελληνικής αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας

95

Είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την αγορά και πιστεύει στην πραγματική οικονομία. Θεωρώ την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η θέση της χώρας μας, οι εδαφοκλιματικές της συνθήκες είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και η ποιότητα και το εύρος των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε είναι απεριόριστα.

Του Νικόλαου Δούκα*

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ιπποφαές Ελλάς καλλιεργούμε ρωσικές ποικιλίες Ιπποφαούς από τη Σιβηρία και όχι μόνο προσαρμόστηκαν εδώ αλλά η ανάπτυξή τους θεωρείται η κορυφαία παγκοσμίως. Όμως η οικονομική συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα μειώνεται εδώ και δεκαετίες. Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι συνθήκες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, το τεράστιο κόστος παραγωγής, και η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας έχουν οδηγήσει τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουμε στην Ελλάδα να μην έχουν τα απαραίτητα οικονομικά αποτελέσματα για τους έλληνες παραγωγούς.

Χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσα λύσεις. Λύσεις που αφορούν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τις συνθήκες παραγωγής με άμεση μείωση των φόρων και των εισφορών. Καθοδήγηση και εκπαίδευση και από το κράτος, για τη δημιουργία σύγχρονων δομών, όπως οι έξυπνες και σωστά δομημένες ομάδες παραγωγών και διαεπαγγελματικών ενώσεων, ώστε ο παραγωγός να αυξήσει την διαπραγματευτική του ικανότητα και να οδηγηθεί σε οικονομίες κλίμακας.

Σημαντική συμβολή στη μείωση του κόστους παραγωγής θα επιφέρει και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειές μας. Η ψηφιακή Γεωργία. Τέλος πρέπει να συνδέσουμε εντονότερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την έρευνα με την παραγωγή. Είμαι πεπεισμένος, πως οι τεχνολογίες και οι τεχνικές που μπορούν να αναπτυχθούν θα επιφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η κερδοφορία των παραγωγών. Και φυσικά δεν αρκεί απλά να ανακοινωθούν οποιαδήποτε μέτρα υποστήριξής του. Πρέπει να σταθούμε δίπλα του και κατά την εφαρμογή τους. Να βεβαιωθούμε ότι η οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να απορροφηθεί και εφαρμοστεί από όλους τους παραγωγούς και κτηνοτρόφους σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας. Επίσης το κράτος πρέπει να συμβάλει δραστικά στην ανάπτυξη της φήμης (branding) των ελληνικών προϊόντων.

Παράγουμε προϊόντα μοναδικής ποιότητας και διατροφικής αξίας αλλά ποιος το γνωρίζει;

Όπως είναι γνωστό οι σημαντικότερες αποφάσεις που αφορούν την αναπτυξιακή μας πορεία ιδίως στον αγροδιατροφικό τομέα λαμβάνονται στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η χώρα μας, με συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο και με ανθρώπους που γνωρίζουν τα ζητήματα από πρώτο χέρι, να διεκδικήσει επανεκκίνηση της Ελληνικής αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας.

*ΜΒΑ, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας