Ανατροπές στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών

400
Άμεσες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Τις βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού συστήματος για τους περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που θα τεθεί σε ισχύ από το 2020 παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Thessaloniki Summit 2019, το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε το «νέο, καινοτόμο, απλό και αποτελεσμαστικό σύστημα» αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα και προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών, ανάλογα με την επιθυμία και τον σχεδιασμό του κάθε ασφαλισμένου.

Πρακτικά το νέο ασφαλιστικό για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοιυς θα προβλέπει ότι όσο υψηλότερες θα είναι οι εισφορές τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας βασικό χαρακτηριστικό θα είναι και η αποσύνδεση των ασφαλιστικών κρατήσεων (υπέρ κύριας ασφάλισης-υγείας) των μη μισθωτών από το φορολογητέο εισόδημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι κατώτατες μηνιαίες εισφορές θα ανέρχονται σε 220 ευρώ/μήνα και θα αφορούν στην κύρια ασφάλιση και την υγεία.

Οι νέες εισφορές θα είναι για όλους τους επαγγελματίες (μέλη εταιρειών πλην ΑΕ, ατομικούς επιχειρηματίες, "μπλοκάκια" με πάνω από 2 εργοδότες) ίδιες ανεξάρτητα από το εισόδημα τους αλλά και τα έτη ασφάλισης τους.

Με άλλα λόγια, οι εισφορές των επαγγελματιών θα πάψουν, από το επόμενο έτος, να υπολογίζονται ως ποσοστό (26,9% -20,2%) του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου (από την εφορία) εισοδήματος τους, όπως ίσχυε βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, από το 2017.

Το νέο σύστημα έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με το σύστημα που ίσχυε προ του 2017. Αυτό είναι οι προκαθορισμένες κατηγορίες εισφορών. Ωστόσο, προ του 2017, η κλιμάκωση των κατηγοριών γινόταν ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Έτσι, όσο αυξάνονταν τα έτη ασφάλισης, τόσο ανέβαιναν οι ασφαλιστικές "κατηγορίες". Αυτό δεν θα ισχύσει στο νέο σύστημα.

Από το 2020, θα υπάρχουν, μεν, ασφαλιστικές "κλάσεις", αλλά η επιλογή κλίμακας θα είναι ελεύθερη. Δηλαδή, κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την κλίμακα την οποία επιθυμεί, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του. Ωστόσο, κάθε κλίμακα θα "οδηγεί" μελλοντικά σε διαφορετική σύνταξη.

Οι "κλάσεις" θα κλιμακώνονται κατά 50 -100 ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κλίμακες αυτές (ή "κατηγορίες" ή "κλάσεις") ενδέχεται να φτάσουν συνολικά ακόμα και τις 7.

Κατά τ’ άλλα οι σχεδιαζόμενες, για το 2020, κατώτατες εισφορές θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τις εκείνες που ισχύουν φέτος.

Φέτος, σε μηνιαία βάση, οι κατώτατες εισφορές κύριας ασφάλισης –υγείας για τους επαγγελματίες ανέρχονται σε 175 ευρώ (26,9% Χ 650 ευρώ +10 ευρώ οι κρατήσεις υπέρ του ΟΑΕΔ). Συνεπώς μεταξύ 2019 -2020, ανά μήνα, θα προκύψει μία διαφορά 45 ευρώ/μήνα ή κατά 20%.

Η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη για όσους επαγγελματίες δηλώνουν πάνω από 650 ευρώ/μήνα ή πάνω από 7800 ευρώ /έτος.

Και αυτό γιατί για αυτήν την κατηγορία αυταπασχολούμενων οι εισφορές ανέρχονται σε 20,2% λόγω της μείωσης των εισφορών κύριας ασφάλισης από το 20% που ισχύει από την 1η/1/2019, για όσους δηλώνουν πάνω από 650 ευρώ/μήνα -78000 ευρώ/έτος στο 13,3%.

Οι εισφορές τις οποίες πληρώνουν όσοι δηλώνουν 7800 ευρώ έως 13.000 ευρώ με βάση υφιστάμενα δεδομένα (ν. Κατρούγκαλου) ανέρχονται μεταξύ 142 /μήνα ευρώ και 218 ευρώ /μήνα.

Συνεπώς οι ομάδες αυτών των επαγγελματιών θα δουν, από το 2020, αύξηση στις καταβλητέες εισφορές, που θα αγγίζει ακόμα και περίπου τα 80 ευρώ ή το 35% περίπου. Ωστόσο, κύκλοι του Υπ. Εργασίας επισημαίνουν πως λόγω της επικείμενης από το 2020 μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, από το νέο ασφαλιστικό σύστημα –σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό – "κερδισμένοι θα είναι όλοι".

Ωστόσο, πιο κερδισμένοι, από το νέο ασφαλιστικό, θα είναι όσοι δηλώνουν πάνω από 13.000 ευρώ ετησίως.

Δεδομένου ότι το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ανέρχεται σε 78000 ευρώ ετησίως ή 6500 ευρώ/μήνα και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, όσοι δηλώνουν ένα τέτοιο εισόδημα πληρώνουν 1313 ευρώ/μήνα, η ελάφρυνση που φέρνει το νέο ασφαλιστικό φτάνει ακόμα και τα 1093 ευρώ ή κοντά στο 85% (1.313 ευρώ – 220 ευρώ).