Παρέμβαση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο θέμα της «Ελληνικός Χρυσός»

60

Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με θεσμικό ρόλο στην αξιοποίηση των Ορυκτών Πόρων της χώρας και υπεύθυνος συνομιλητής της πολιτείας, προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες ώστε να εξευρεθεί λύση στην επαπειλούμενη κρίση της επένδυσης της ‘‘Ελλ Χρυσός’’ προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Σύνδεσμος μας παρακολουθεί με προσοχή όλες τις εξελίξεις σχετικά με την «Ελληνικός Χρυσός» και την ανακοίνωση της Eldorado Gold για την πιθανή αναστολή των επενδύσεών της στην Ελλάδα, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών που θα ακολουθούσαν την υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση και είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες επενδύσεις.

Όμως για τις οποιεσδήποτε τεχνικού χαρακτήρα διαφορές είναι δυνατόν να εξευρεθούν λύσεις, μέσα από καλόπιστο διάλογο αρκεί να υπάρχει βούληση, σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καθεστώς ασφάλειας δικαίου.

Η Πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια, ώστε να ολοκληρωθεί η επένδυση της ELDORADO GOLD στην Ελλάδα.

Εξ άλλου μέσα από τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς μπορεί να ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουργίας και να επεμβαίνει διορθωτικά εφόσον απαιτηθεί.

Πιστεύουμε ως Σύνδεσμος ότι η σύννομη και υπεύθυνη αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας από τις δραστηριοποιούμενες μεταλλευτικές εταιρίες παράγει πλούτο που ωφελεί πρώτιστα την ελληνική κοινωνία.

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone