Οι λίστες των 23.000 οφειλετών σε Εφορία και Ταμεία (ονόματα)

55

Δύο νέες λίστες, η πρώτη με ονόματα 8.909 φυσικών προσώπων και η δεύτερη με 14.083 νομικά πρόσωπα που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία ή στα ασφαλιστικά Ταμεία άνω των 150.000 ευρώ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr).

Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των οποίων τα ονόματα δίνονται στη δημοσιότητα εμφανίζουν οφειλές με καθυστερήσεις πληρωμών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο.

Στις λίστες δεν περιλαμβάνονται οφειλέτες στους οποίους έχει χορηγηθεί ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ακολουθώντας τη σχετική γνωμοδότηση της αρχής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εξαιρέσει φυσικά πρόσωπα των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει.

Σχετικά με τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, από τα ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, 992 ΑΦΜ βρίσκονται σε οριστική διακοπή, 945 σε πτώχευση και 156 σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Πατήστε εδώ και δείτε τους οφειλέτες – νομικά πρόσωπα

Πατήστε εδώ και δείτε τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα

 

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone