Θέσεις ΥΕ και ΔΕ στο υπουργείο Δικαιοσύνης

38

«Δημοφιλείς» ειδικότητες για διορισμό στο Δημόσιο περιλαμβάνονται σε δύο διαδοχικές προκηρύξεις που θα εκδώσει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η διοίκηση της Αρχής έχει στα χέρια της, (από τις 10 Νοεμβρίου 2017), εγκριτική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσληψη 117 μονίμων.

Η αρχή γίνεται με την άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη 45 τακτικών υπαλλήλων. Το σχέδιο της συγκεκριμένης προκήρυξης βρίσκεται, ήδη, στο…

Διαβάστε τη συνέχει στο moneypress.gr

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone