Στα 3,97 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου

28

Στα 3,977 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Από αυτές τα 645 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, τα 765 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 2,567 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πραγματοποίησε το 2017 πληρωμές πάνω από 1,6 δισ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, είτε αυτές αφορούσαν σε οφειλές προς προμηθευτές, είτε επιστροφές φόρων ή εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά, τα συνολικά στοιχεία στη διάρκεια του έτους δείχνουν πληρωμές 903,1 εκατομμύρια ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, στα 194,1 εκατ. ευρώ έφτασαν οι επιστροφές φόρων και στα 511,1 εκατ. οι πληρωμές εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Στο τέλος του έτους, τα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχονταν σε 315 εκατομμύρια ευρώ.

SHARE Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone