Αρχική Προσλήψεις ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

96

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Αυγούστου 2019 έως και την πάροδο της 19ης Αυγούστου 2019, ημέρας Δευτέρας.

 

Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr