Προσλήψεις 79 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ

Προσλήψεις ΕΝΑΕ
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 79 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με...

Αποσπάσεις 135 ατόμων για υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών (ειδικότητες)

Πενιχρά τα έσοδα από τις περιβόητες λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς
Το Υπουργείο Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της συσταθείσας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για 1 έτος, συνολικά εκατόν τριάντα πέντε (135) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 25ΠΕ Εφοριακοί με ειδίκευση στον έλεγχο φυσικών προσώπων 10ΠΕ Εφοριακοί με...

Προσλήψεις 22 ατόμων στον Δήμο Τυρνάβου (ειδικότητες)

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Τυρνάβου
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 24/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας -Συνοδοί Απορριμματοφόρου 2 ΜΗΝΕΣ 17 ΔΕ Χειριστή Σαρώθρου 2...

Προσλήψεις 10 ατόμων στη Δυτική Μάνη (ειδικότητες)

Προσλήψεις στη Δυτική Μάνη
Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2018, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Οι...

31 προσλήψεις με απολυτήριο Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου

Στην πρόσληψη 31 ατόμων προχωρά ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά: Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριανταενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας του Νομού Αττικής και...

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 478 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στον ΟΑΕΔ (προκήρυξη)

Μέχρι την επόμενη Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 15:30 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις (ΣΟΧ1/2018) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.11205/14-02-2018 Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά...

ΑΣΕΠ: Δύο ζεύγη προκηρύξεων μέσα στον Μάρτιο για 1.045 μονίμους

Διπλό «κτύπημα» από το ΑΣΕΠ μέσα στον Μάρτιο. Κάθε «κτύπημα» ισοδυναμεί με την έκδοση δύο προκηρύξεων. Η διπλή κίνηση του ΑΣΕΠ – μέσα στον μήνα που διανύουμε – περιλαμβάνει την έκδοση τεσσάρων προκηρύξεων με 1.048 μόνιμες θέσεις. Πρώτη κίνηση: Δημοσιοποίηση, σχεδόν ταυτόχρονα, δύο διαγωνισμών που συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων. Οι προκηρύξεις είναι έτοιμες από τα τέλη Φεβρουαρίου. Πρόκειται για...

23 θέσεις εργασίας στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (ειδικότητες)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρεταίειου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΠΕ Νοσηλευτικής 6 ΤΕ Νοσηλευτικής 3 ΤΕ Μαιευτικής 1 ΤΕ Εποπτών ∆ημόσιας Υγιεινής 2 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικού) 4 ΥΕ...

Προσλήψεις 50 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βόλου: Σε ποιες ειδικότητες (ανακοίνωση)

50 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Βόλου
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου, που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα...

478 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ: Για ποιες ειδικότητες, οι αιτήσεις

Προσλήψεις στον ΟΑΕΔ
Από τις 7 το πρωί της Παρασκευής, 9 Μαρτίου, ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Μαρτίου στις 15:30 το μεσημέρι. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.11205/14-02-2018. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή...

Προσλήψεις: 902 εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα

Πότε ανοίγουν 902 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Mπαράζ προσλήψεων σε φορείς και δήμους λαμβάνει χώρα αυτό το διάστημα στον δημόσιο τομέα. Συνολικά προσφέρονται 902 νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες όπως: μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, διοικητικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, καθηγητές μουσικής, λογιστές, υδραυλικοί. Οι περισσότερες θέσεις προσφέρονται στον Δήμο Χαλανδρίου (68 θέσεις), στα ΕΛΤΑ (55), στον ΑΔΜΗΕ (20). Παράλληλα, έχουν ήδη εκδοθεί οι προκηρύξεις για (478 θέσεις) στον...

Είκοσι θέσεις εργασίας στη Ρόδο (ειδικότητες)

Είκοσι θέσεις εργασίας στη Ρόδο (ειδικότητες)
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα...

100 μόνιμες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Courier (πίνακες)

ΕΛΤΑ Courier: 100 μόνιμες προσλήψεις
Στην έγκριση 100 μόνιμων προσλήψεων προσωπικού, που θα προκηρύξει το ΑΣΕΠ, προχώρησε η ΕΛΤΑ Courier. Όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε» και μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του αποφάσισε νε εγκρίνει 100 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όσο αφορά τις προσλήψεις η έγκριση αφορά...

100 νέες μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών στις ΑΕΝ

Μόνιμες θέσεις εργασίας στιν Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Την κατάθεση τροπολογίας για τη σύσταση 100 νέων μονίμων θέσεων εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, περιγράφοντας παράλληλα την πολιτική του υπουργείου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κ. Κουρουμπλής αναφέρθηκε στις νέες ακτοπλοϊκές γραμμές που δρομολογήθηκαν σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση του μεταφορικού...

Προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου (ειδικότητες)

Προσλήψεις
Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως τεσσάρων (4) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι 30-06-2018, για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 02-03-2018 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 12-03-2018 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1.314 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: Σε ποιες ειδικότητες

Το πράσινο φως άναψε το υπουργείο Πολιτισμού για νέες προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι επτά μήνες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προσλήψεις θα αφορούν διάφορες...

469 μόνιμες θέσεις σε ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ με 3 προκηρύξεις

469 μόνιμες θέσεις εργασίας
Τρεις προκηρύξεις, εκ των οποίων οι δύο αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα τεθούν στην διάθεση των υποψηφίων για μόνιμο διορισμό σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΕΥΔΑΠ με δύο διαγωνισμούς και ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των υποψηφίων για θέσεις οι οποίες προσφέρουν (ακόμη) υψηλά επιδόματα. Σημειώστε: ΔΕΔΔΗΕ (158 θέσεις): Το έγγραφο του ΑΣΕΠ κάνει λόγο για 158 μόνιμες θέσεις....

209 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ: Από πότε οι αιτήσεις

Από 18 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ. Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική...

400 προσλήψεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Με ποιο πρόγραμμα, για ποιες ειδικότητες

400 προσλήψεις στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Τον σχεδιασμό πρόσληψης 400 ατόμων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, προετοιμάζει αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μετά την παρέλευση 3 ετών περίπου (2015-2018) η Περιφέρεια εντάχθηκε και πάλι στο πρόγραμμα ενώ, όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, η στόχευση είναι να ολοκληρωθεί έγκαιρα η προετοιμασία. Στις αρχές καλοκαιριού, εφόσον και η Κυβέρνηση ακολουθήσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το προσωπικό θα...

Προκήρυξη του ΥΠΟΙΚ για 135 άτομα στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Πενιχρά τα έσοδα από τις περιβόητες λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς
Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της νέας Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος με 135 ελεγκτές, που θα αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: – 60 θέσεις θα καλυφθούν από εφοριακούς υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ – 20 θέσεις από...

Προσλήψεις διοικητικού προσωπικού στο ΕΑΠ: Οι ειδικότητες και οι αμοιβές

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΦΚ 31 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητή κ. Βασίλειου Καρδάση, ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού...

Θέσεις εργασίας στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (ειδικότητες)

Προσλήψεις στο Ιπποκράτειο
Το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους εξής: 22...

200 θέσεις στο υπουργείο πολιτισμού με απολυτήριο Λυκείου και 850 ευρώ πρώτο μισθό!

Προσλήψεις στο ΥΠΠΟ
Θέμα ημερών είναι -σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού- η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 200 μονίμων υπαλλήλων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Θα επιλεγεί προσωπικό δύο συγκεκριμένων ειδικοτήτων: ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (120 θέσεις) ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (80 θέσεις) Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται, ήδη, στο ΑΣΕΠ. Όταν δημοσιευθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η... Διαβάστε τη συνέχεια στο moneypress.gr

Προσλήψεις 7 κτηνιάτρων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (προκήρυξη)

προσλήψεις
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λάρισα. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΤΕΙ Κρήτης (προκήρυξη)

Προσλήψεις στο ΤΕΙ Κρήτης
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas-BIOWASTE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου:80485), το οποίο...

68 θέσεις με απολυτήριο Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή ΤΕΙ

Προσλήψει στο Χαλάνδρι
Στην πρόσληψη 68 ατόμων προχωρά ο Δήμος Χαλανδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Αναλυτικά: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ ( 68 ) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι Ν. Αττικής και συγκεκριµένα του εξής,...

Θέσεις εργασίας: 27 προσλήψεις στην Πελοπόννησο από τα ΕΛΤΑ (προκήρυξη)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι επτά (27) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ: 28/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 09/03/2018 ΔΕΙΤΕ...

471 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του Δημοσίου

Προσκλητήριο διορισμού σε χιλιάδες υποψηφίους απευθύνουν τρεις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συνολικά, θα προσληφθούν μόνιμοι και εποχικοί υπάλληλοι ως εξής: ΕΛΤΑ 139, ΔΕΗ 20 και ΕΥΔΑΠ 312 υπάλληλοι. Συγκεκριμένα: ΕΛΤΑ: Πέντε προκηρύξεις ξεχωρίζουν και συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων. Ζητούνται διανομείς, προσωπικό εσωτερικής εκμετάλλευσης και οδηγοί. Δείτε τις προκηρύξεις και καταθέστε αίτηση συμμετοχής. • 27 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ με νέο διαγωνισμό...

Προσλήψεις 66 ατόμων από τα ΕΛΤΑ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία (προκήρυξη)

ΕΛΤΑ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περ.Δ/νση Ταχ. Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξήντα έξι (66) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 20/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/03/2018 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις στα νοσοκομεία έως το τέλος Μαρτίου (ΦΕΚ)

Προσλήψεις γιατρών μέσα στον Μάρτιο
Άναψε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη ιατρικού, οδοντιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εισέρχονται τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου Υγείας. Στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου -με τίτλο «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» και αριθμό ΦΕΚ 621, (τεύχος Β΄, 23/2/2018)- καθορίζεται η «ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος...

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ