Θέση νοσηλευτή στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων

Προσλήψει στο Χαλάνδρι
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας Νοσηλευτών/τριών ΔΕ, για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την υπ’αρίθ. 143/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΧΔΟΚΩΗ-9ΗΟ) απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης: 1 ΔΕ Νοσηλευτών/τριών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να...

Προσλήψεις 32 μόνιμων σε δύο φορείς του Υπ. Εθνικής Άμυνας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλήρωση 32 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι ειδικότητες Οι θέσεις της ως άνω προκήρυξης είναι: 3 ΠΕ Επιστημών...

ΔΕΗ: 86 θέσεις διοικητικού προσωπικού σε 21 πόλεις

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας (ΔΠΒΕ) του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης,...

Αιτησεις για 1.200 θέσεις εργασίας μέσα στον Ιούλιο

Μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές 1.200 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις στο Δημόσιο. Μετα την παρατεταμένη, λόγω δυο εκλογικών αναμετρήσεων,  προεκλογική περίοδο, δεκάδες φορείς δέχονται τωρα αιτήσεις για προσληψη προσωπικού. Συμβασιούχοι ζητούνται σε κατασκηνώσεις, ΔΕΗ και δημοτικές επιχειρήσεις, ΕΟΠΥΥ, Καποδηστριακό Πανεπιστήμιο και Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα αιτησεις δεχεται το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Κ/2019 μέσω της οποίας θα γίνουν 32 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία. Οι...

48 θέσεις εργασίας στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας των αποκεντρωμένων μονάδων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εδρεύουν σε Δήμους των Νομών Αττικής, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Σάμου και συγκεκριμένα του εξής, ανά...

Τελευταία ευκαιρία για τις 1.116 θέσεις στην Υγεία

"Εκπνέει" σήμερα Τρίτη 16/7 στις 2 μμ η νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική...

ΔΕΗ: 166 προσλήψεις στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών και συγκεκριμένα στον Τομέα Περιβάλλοντος και Χημείας που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 112, Κουκάκι) του ν. Αττικής. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών...

31 θέσεις στις παιδικές εξοχές του Δήμου Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών -κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των εξής, ανά αριθμό, κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητας, ατόμων: Συντονιστής/τρια            1 (ένας-μία) ...

62 θέσεις εργασίας στη Λιγνιτικής Μεγαλόπολης

Η ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια...

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα: ενός (1) Οδηγού Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ενός (1) Οδηγού Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ) ΔΕ, τεσσάρων (4) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ), ενός (1) Υδραυλικού Αποχέτευσης ΔΕ και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση...

34 προσλήψεις στη Περιφερειακή Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα-τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο νομό Αττικής και συγκεκριμένα του εξής,...

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 8 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίαςΙδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 140/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών ΑΡΙΘΜΟΣ...

15 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Αθερινόλακκου

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών      2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και...

1.047 θέσειςσε δήμους, ΔΕΗ, νοσοκομεία

263 προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η ΔΕΗ. Συνολικά θα γίνουν 263 προσλήψεις στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης και σε διαφορες Διοικητικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ. Ζητούνται μηχανικοί, υπάλληλοι γραφείου, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί, εργοδηγοί, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με...

20 Προσλήψεις στο Δημο Αμφίκλειας Ελατειας

Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: 20 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 10/07/2019 έως και 19/07/2019 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350305)...

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Νεράιδας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων σε δήμους. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 1 ΓΙΑΤΡΟΣ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α 1 ...

32 θέσεις στο Δήμο Μαραθώνος

Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2019, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας). ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 1 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  1 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 ΙΑΤΡΟΣ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1 ΜΑΓΕΙΡΑΣ...

122 θέσεις εργασίας στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

H ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ορυχείων που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΠΕ...

3 θέσεις εργασίας στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  Υποβολή...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

1998: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με έδρα στην Φρανκφούρτη
Σύμφωνα με το A.Π.4288/20-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία: Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eulisa.europa.eu/Job_Opportunities Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στον ως άνω...

Έρχονται 4.524 μόνιμες προσλήψεις ...μετά τις εκλογές

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία βρίσκονται έξι διαγωνισμοί για την πρόσληψη 4.524 μονιμων υπαλλήλων. Οι προετοιμασίες για τις εν λόγω προκηρύξεις «παγωσαν» λογω εθνικών εκλογών και αναμενεται να συνεχιστούν μετα την οροκομωσία της νέας Κυβέρνησης. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν αλλάξει η Κυβέρνηση υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν όλες οι προκηρύξεις που έχουν πάρει «πρασινο φως»...

Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Ζηρού

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση...

59 θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δ. Ηρακλείου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα...

500 θέσεις εργασίας στα Πανεπιστήμια – Δείτε την κατανομή

Την κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας. Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής: 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 5 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 3 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13 4 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 21 5 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28 6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 56 7 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ...

48 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής

Προσλήψεις σε 10 ειδικότητες με απολυτήριο Λυκείου
Πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών  κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής , για τις  εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη  χρονική περίοδο. Συντονιστής 1 Επιμελητές 3 Ομαδάρχες 15 Ειδ. ΣυνεργάτεςΨυχαγωγοί  3 ...

105 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

Πότε ανοίγουν 902 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη έως εκατό πέντε (105) ατόµων για την πλήρωση των θέσεων ωροµίσθιων καθηγητών εκµάθησης µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) µηνών για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή για τη λειτουργία των µουσικών τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Αµαρουσίου,...

7 προσλήψεις στο Δήμο Εδεσσας

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΥ ΖΗΝ» ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, που εδρεύει στο Δήμο Έδεσσας Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα...

Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Αυτός είναι ο νέος Ποινικός Κώδικας
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους έχουν υπολειπόμενο χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, για το χρονικό διάστημα από 16-7-2019 έως και 15-1-2020, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2019. είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail: nhatziharalambus@justice.gov.gr (link sends e-mail), είτε στο γενικό...

27 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στη Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 4 ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  ...

45 θέσεις στο Δήμο Χερσονήσου

O δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 3 μηνών για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.   Διαβάστε περισσότερα στο moneypress.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ