Δημόσιο: Τέλος στο «χτύπημα» κάρτας - Τι αλλάζει στις αναρρωτικές άδειες

416
«Μπαράζ» προσλήψεων στην Toπική Αυτοδιοίκηση

Τέλος στο «χτύπημα» κάρτας των υπαλλήλων του Δημοσίου βάζει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να διενεργείται με ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, στο σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου, μετά και την ψηφιοποίηση της μισθοδοσίας στο Δημόσιο.

Ακόμα, παρελθόν θα πρέπει να αποτελέσουν το «χτύπημα» της κάρτας στις απλές συσκευές σήμανσης (ρολόγια) και τα σχετικά βιβλία στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού-ψηφιακού μηχανισμού ζητά το υπουργείο Εσωτερικών από τους φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΔΔ, δημόσιες υπηρεσίες) προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

Με εγκύκλιο, το υπουργείο Εσωτερικών διασαφηνίζει την ανάγκη να υπάρξει ενιαίο σύστημα ελέγχου και συνολική καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, συγκέντρωσης και αποστολής όλων των στοιχείων -σχετικά με την τήρηση του ωραρίου- στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Σήμερα παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς άλλοι διαθέτουν τον ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό, ορισμένοι φορείς διατηρούν τα βιβλία και άλλοι έχουν τα ρολόγια.

Αλλαγές στην αναρρωτική άδεια

Σε άλλη εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης προθεσμίας εντός της οποίας οι υπηρεσίες του δημοσίου οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή χρονικών καθυστερήσεων στην αποστολή προς τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους.

Ακόμα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες αιτίες καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού στο δημόσιο, οφείλουν ανά περίοδο έξι μηνών να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Με τρίτη εγκύκλιο, το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει την ανάγκη για ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα με τα στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2019, προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εξαγωγή χρήσιμων στοιχείων για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών.

Επίσης, με τέταρτη εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), όπως προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας.