Δημόσιο: Τι προβλέπεται για Πάσχα και εμβολιασμό (Eγκύκλιος)

199
Τρεις προϋποθέσεις για την παροχή της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα για τους δημοσίους υπαλλήλους, τίθενται με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Τρεις προϋποθέσεις για την παροχή της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα για τους δημοσίους υπαλλήλους, τίθενται με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Γ.1. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
α) ο/η υπάλληλος για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας ειδικού σκοπού δεν διαθέτει υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται (ιδίως αιμοδοτική ή υπηρεσιακή),
β) ο/η υπάλληλος αποδείξει ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο),
γ) δεν θίγονται δικαιώματα των άλλων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που επιθυμούν να κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας στο πλαίσιο του προγραμματισμού των αδειών για την περίοδο αυτή και δ) σε κάθε περίπτωση καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας κατά την περίοδο των εορτών.
Γ.2. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Όσον αφορά τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που συμμετέχουν στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού προκειμένου να προσέλθουν σε εμβολιαστικό κέντρο, εφόσον τα ραντεβού αυτά πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίας τους, επιτρέποντας την ολιγόωρη απουσία τους για το σκοπό αυτό.

Για τη διάρκεια της ολιγόωρης απουσίας λαμβάνεται υπόψη η ώρα του ραντεβού και ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής από το εμβολιαστικό κέντρο.

ΠΗΓΗ: moneypress.gr