Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Δικαστικές αποφάσεις και εκλογές απειλούν τον Προϋπολογισμό

167

Καμπανάκι κρούει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε νέα έκθεσή του, οι εκλογές και οι δικαστικές αποφάσεις απειλούν τα πλεονάσματα που προβλέπει ο προϋπολογισμός.

Η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών υπόκειται σε ορισμένες προκλήσεις και κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι ενδεχόμενης αποσταθεροποιητικής δυναμικής του επερχόμενου εκλογικού κύκλου, καθώς και της έκβασης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια, αναφέρει χαρακτηριστικά το ΕΔΣ.

Επίσης, υποστηρίζει ότι  στόχος για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα το νέο έτος  απαιτεί επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να διασφαλισθεί, ενώ κρούει τον κώδωνα για την μεγάλη άνοδο των εισαγωγών.

Ειδικότερα το Συμβούλιο εκτιμά:

• Ο δημοσιονομικός στόχος του 2018 θα επιτευχθεί.

• Ο στόχος του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 είναι εφικτός. Προϋποθέτει ωστόσο,  περαιτέρω αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

• Οι προβολές για την αύξηση του ΑΕΠ δείχνουν ανάπτυξη 2,1% για το 2018 και 2,5% για το 2019.

• Για το τρέχον έτος αναμένεται μείωση του ελλείμματος των καθαρών εξαγωγών, ενώ για το 2019 οι προβλέψεις συγκλίνουν σε σημαντική αύξηση του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

• Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος ESM αποτελεί θετικό αποτέλεσμα, αμφισβητείται όμως από την αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και τους κινδύνους πιθανής αποσταθεροποιητικής δυναμικής του επερχόμενου εκλογικού κύκλου.

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, το ελληνικό πραγματικό ΑΕΠ παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2018. Ωστόσο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επιτάχυνση.

Η εκτίμηση από το υπουργείο Οικονομικών για ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ +2,1% θεωρείται εφικτός, ενώ είναι επίσης σύμφωνος με το βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας. Η ανάπτυξη των εξαγωγών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή.

Ωστόσο, η ζήτηση για εισαγωγές αναμένεται να αυξηθεί λόγω της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μαζί με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων, συγκλίνει με την άποψη ότι η αύξηση του ΑΕΠ για το 2019 θα κυμανθεί μεταξύ + 2,0% και + 2,5%.

Συνεπώς, η εκτίμηση του ρυθμού αύξησης 2,5% από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμάται από το Συμβούλιο ως εφικτή, αν και παραμένουν ορισμένοι κίνδυνοι. Η κύρια πρόκληση κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα είναι να διασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και θα παραμείνει σε βιώσιμα επίπεδα.