Κυβερνητική δράση για νοικοκυριά με κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα     

297

Μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα ισχυρών δονήσεων που προκάλεσε η πανδημία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Κυβέρνηση αναλαμβάνει δράσεις για τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στη λογική αυτή εντάσσεται η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία δίνεται ειδικό βοήθημα σε 1250 νοικοκυριά που έχουν κομμένο ηλεκτρικό ρεύμα από τις 30 Απριλίου και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι. Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού και θα φτάνει στο 100% της οφειλής.  Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που έχουν οφειλές ηλεκτρικού ρεύματος και πληρούν τα κριτήρια για επανασύνδεση παίρνουν εφάπαξ βοήθημα που  καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Καλύπτεται το σύνολο της οφειλής όταν δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ, το 75% από τις 6.001 έως τις 9.000 ευρώ, το 50% από τις 9.001 έως τις 12.000 ευρώ και το 30% από 12.000 ευρώ και πάνω. Για το ποσό της οφειλής που απομένει οι καταναλωτές εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού με άτοκες μηνιαίες δόσεις, που θα ορίζονται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη οφειλών ρεύματος φτάνει στα 4 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος υπάρχει η εξής πρόβλεψη:

-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ.
-Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ.
-Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
-Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
-Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ.
-Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.
- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.
Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ ενώ αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.
Τα περιουσιακά κριτήρια έχουν ως εξής: η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Επίσης το νοικοκυριό δεν πρέπει να δηλώσει δαπάνες πολυτελείας (π.χ. σκάφη αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακές βοηθοί κλπ.)