Δώδεκα σχολεία της Αχαΐας περιμένουν ακόμη δάσκαλο!

47

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν τα κενά των εκπαιδευτικών στα σχολεία της Αχαΐας, ενώ βρίσκονται στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Τάσος Σταυρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Δ/Ν Πάτρας, οι ελλείψεις καταγράφονται ως εξής:

Σε 29 σχολεία απουσιάζουν εκπαιδευτικοί εικαστικών.

Σε 17 σχολεία απουσιάζουν εκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας.

Σε 52 σχολεία δε διδάσκεται η Πληροφορική.

Σε 43 σχολεία δε διδάσκεται η γαλλική γλώσσα.

Τα κενά εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής εντοπίζονται σε περίπου 20 σχολεία και θα αυξηθούν με την επικείμενη απόσπαση ορισμένων γυμναστών σε διάφορες Ομοσπονδίες.

Κενά θεατρικής Αγωγής υπάρχουν σε 7 σχολεία.

Από τις 48 εγκεκριμένες παράλληλες στηρίξεις έχουν καλυφθεί μόνο οι 12 με εκπαιδευτικό (το 75% των εγκεκριμένων στηρίξεων παραμένει ακάλυπτο).
Από τις 17 εγκεκριμένες θέσεις ΖΕΠ (Τάξεις Υποδοχής) οι 9 είναι κενές.

Τα κενά δασκάλων στον πρωινό κορμό των σχολείων ξεπερνούν τα 25 (ενδεικτικά σχολεία που απουσιάζει δάσκαλος/α: Λακκόπετρας, Φράγκα, Βελιτσών, Σαγεΐκων, Δάφνης, Ψωφίδας, Κλειτορίας, Δεμενίκων, 34ο Πατρών, 64ο Πατρών, 61ο Πατρών, Ματαράγκας, κ.λπ.)

Στο ολοήμερο σχολείο χάνονται εβδομαδιαίως πάνω από 600 εκπαιδευτικές ώρες, εφόσον παραμένουν κενές 418 ώρες δασκάλου και 194 ώρες ειδικοτήτων. Η δυσλειτουργία αφορά 42 από τα 114 σχολεία στα οποία λειτουργούν ολοήμερα τμήματα και σήμερα υπολειτουργούν. Για να υπάρξει πλήρης κάλυψη του ολοήμερου απαιτούνται 30 εκπαιδευτικοί ακόμη.

Αποτέλεσμα τούτου είναι σε ορισμένα σχολεία το ολοήμερο να λειτουργεί μέχρι τις 3.00 μ.μ. αντί τις 4.00 μ.μ., σε άλλα να λειτουργεί ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, σε άλλα να λειτουργούν λιγότερα τμήματα από τα προβλεπόμενα και σε ορισμένα τμήματα να στοιβάζονται μέσα στις αίθουσες πάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό των 25 μαθητών.

Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι γονείς αγανακτούν και διαγράφουν τα παιδιά τους από το ολοήμερο.

Σε ορισμένα νηπιαγωγεία του Δήμου Πατρέων μικροί μαθητές μένουν εκτός του ολοήμερου νηπιαγωγείου ή αναγκάζονται να φοιτήσουν μακριά από τη γειτονιά τους ή βρίσκουν καταφύγιο σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, εφόσον δε διατίθενται επιπλέον εκπαιδευτικοί για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών.

Από αυτά φαίνεται πως όσοι μιλούσαν την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία για μηδενικά κενά, σήμερα εκτίθενται. Για άλλη μια χρονιά έχουμε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, άνιση μεταχείριση των μαθητών και τεράστια δυσλειτουργία στα περισσότερα σχολεία.