E-banking με ασφάλεια - Τα οφέλη για τις online τραπεζικές συναλλαγές

481
Eurobank: E-banking με ασφάλεια

Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τόσο τον τρόπο σκέψης μας ως καταναλωτές όσο και την καθημερινότητά μας, σε πολλά επίπεδα. Μια από τις αλλαγές είναι και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην καθημερινότητά μας.

Οι διευκολύνσεις και τα οφέλη που παρέχει η ηλεκτρονική τραπεζική στους χρήστες είναι πολλά, ωστόσο η ασφάλεια των συναλλαγών είναι για μερικούς ένα καίριο ερώτημα.

Σήμερα, οι τράπεζες προφυλάσσουν με διάφορους τρόπους τους πελάτες των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών από κακόβουλες ενέργειες, ωστόσο και οι ίδιοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν τα δικά τους «μέτρα ασφαλείας», ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενδεχόμενους κινδύνους.

Τι εννοούμε όταν λέμε «Ηλεκτρονική Τραπεζική»;

Με την έκφραση αυτή (ή αλλιώς «Internet Banking») εννοούμε ένα διαδικτυακό σύστημα ή πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον «εξουσιοδοτημένο» χρήστη (που διαθέτει, δηλαδή, άδεια πρόσβασης και κωδικούς για το σύστημα) να πραγματοποιήσει συναλλαγές τραπεζικού χαρακτήρα μέσω Internet, ούτως ώστε να μη χρειαστεί να παρευρεθεί ο χρήστης σε ένα τραπεζικό κατάστημα.

Επί της ουσίας, θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη (π.χ. υπολογιστής, tablet ή κινητό) μετατρέπεται σε τράπεζα και ότι ο αντίστοιχος τραπεζικός υπάλληλος, που τον εξυπηρετεί, είναι ένα λογισμικό που «τρέχει» το περιβάλλον της πλατφόρμας.

Βάσει του μέσου ή της συσκευής από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτή, η ηλεκτρονική τραπεζική μπορεί να διαχωριστεί σε e-Banking (τραπεζική μέσω Internet π.χ. σε υπολογιστή) και σε Mobile Banking (τραπεζική μέσω κινητής συσκευής).

Ορισμένες από τις συνηθισμένες ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης σε μια τέτοια υπηρεσία είναι η ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμού, η πληρωμή υποχρεώσεων (π.χ. κάρτες και δάνεια) και λογαριασμών, η μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλους λογαριασμούς, η αποστολή εμβάσματος και η διαχείριση προσωπικού χαρτοφυλακίου.

Ασφάλεια κατά τη χρήση e-Banking

Πώς όμως διαφυλάσσονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές; Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να δώσει ορισμένες συμβουλές ασφαλείας στο τραπεζικό κοινό.

Στην περίπτωση του e-Banking συνιστάται στους καταναλωτές να συνδέονται στον λογαριασμό τους τηρώντας κάποια μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούν τη σύνδεση από δική τους συσκευή ή κάποιου τρίτου, τα οποία σχετίζονται με τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων.

Σύμφωνα με την ΕΕΤ, θεωρείται καλό οι χρήστες να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Οι κωδικοί πρόσβασης σε ένα σύστημα e-Banking (username και password) εκδίδονται προσωπικά στο όνομα ενός χρήστη-κατόχου λογαριασμού, και η χρήση τους είναι μόνον ατομική. Έτσι, λοιπόν, οι κωδικοί αυτοί δεν θα πρέπει ποτέ να αποκαλύπτονται σε τρίτους, ακόμη και αν αυτοί είναι -ή ισχυρίζονται ότι είναι- υπάλληλοι ή συνεργάτες της τράπεζας.

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να του ζητηθεί ποτέ από τραπεζικό υπάλληλο να μοιραστεί, μαζί του ή με την τράπεζα, τους κωδικούς e-Banking του.

Καλό είναι επίσης να αποστηθίζουν τους κωδικούς τους και να μην τους κρατούν κάπου ηλεκτρονικά ή να τους σημειώνουν γραπτώς. Επίσης, συστήνεται η αλλαγή κωδικών ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα).

Οι κωδικοί αυτοί είναι καλό να χρησιμοποιούνται μόνο για το e-Banking του χρήστη, και όχι για τη σύνδεσή του σε άλλες εφαρμογές, και η σύνδεση στο e-Banking θα πρέπει να γίνεται μέσω ασφαλών ιστοσελίδων. Ένας τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό είναι να πληκτρολογεί ο ίδιος ο χρήστης τη διεύθυνση του ιστοτόπου, αντί να χρησιμοποιεί άλλους συνδέσμους (links). Οι ασφαλείς ιστοσελίδες φέρουν δίπλα στη διεύθυνσή τους ένα εικονίδιο λουκέτου.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης λάβει ένα ύποπτο e-mail ή εμφανιστεί στην οθόνη του παράθυρο τύπου pop-up που ζητά πληροφορίες ή κωδικούς, θα πρέπει να το αγνοήσει ή -αν έχει ήδη δώσει τέτοιου τύπου πληροφορίες- να επικοινωνήσει το συντομότερο με την τράπεζά του, ώστε οι κωδικοί να «μπλοκαριστούν» εγκαίρως.

Ο υπολογιστής του χρήστη θα πρέπει να είναι ενημερωμένος με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού, ενώ οι ρυθμίσεις ασφαλείας του θα πρέπει να είναι ρυθμισμένες σωστά και το τείχος προστασίας (firewall) να είναι μονίμως σε λειτουργία.

Για τη βέλτιστη προστασία του προτείνεται στον χρήστη να διαθέτει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του ένα αξιόπιστο και ενημερωμένο λογισμικό για προστασία από ιούς. Στη λογική αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται η σύνδεση στο e-Banking από υπολογιστές συγγενών και φίλων, ή από κοινόχρηστα τερματικά.

Προτού συνδεθεί κάποιος στο e-Banking του, καλό είναι να φροντίζει ώστε να είναι απενεργοποιημένη από πριν η αποθήκευση των passwords στη συσκευή του.

Με το πέρας της ηλεκτρονικής συναλλαγής, θα πρέπει ο χρήστης να αποσυνδέεται από τον λογαριασμό του και να προχωρά στη διαγραφή των προσωρινών διαδικτυακών αρχείων και των cookies από τον υπολογιστή του.

Ασφάλεια κατά τη χρήση MobileBanking

Στην περίπτωση του Mobile Banking ισχύουν οι ίδιες οδηγίες, ενώ υπάρχουν και κάποια πιο συγκεκριμένα προτεινόμενα «μέτρα ασφαλείας», κυρίως για ζητήματα που άπτονται της φορητής φύσης μιας mobile συσκευής:

Οι κωδικοί που επιλέγονται για σύνδεση σε μια εφαρμογή Mobile Banking, θα πρέπει να είναι μοναδικοί, να μη χρησιμοποιούνται για σύνδεση σε άλλες εφαρμογές και ιστοσελίδες και να μην εμπεριέχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή πληροφορίες που είναι εύκολο να «διαρρεύσουν» (π.χ. ημερομηνίες γέννησης).

Η οθόνη της mobile συσκευής καλό είναι να κλειδώνει αυτόματα μετά τη χρήση, μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης κλειδώματος. Οι χρήστες, όταν συνδέονται στην εφαρμογή της τράπεζάς τους, θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αυτόματες φόρμες για τη συμπλήρωση των κωδικών και των στοιχείων τους.

Συστήνεται στους καταναλωτές να μην εμπιστεύονται εφαρμογές που δεν είναι επίσημες και να εγκαθιστούν στη συσκευή τους apps από γνήσια ηλεκτρονικά καταστήματα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, καθώς έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος ενδεχόμενων κενών ασφαλείας στη συσκευή.

Το λογισμικό και η antivirus προστασία της συσκευής από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση σε κάποιον λογαριασμό Mobile Banking, θα πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένα. Η ρύθμιση αυτόματων updates είναι μια ενδεδειγμένη λύση, προκειμένου να μη χρειάζεται ο χρήστης να ασχολείται με αυτό κάθε φορά που υπάρχει κάποια νέα έκδοση λογισμικού.

Εάν ο χρήστης σκοπεύει να πουλήσει ή να δώσει για ανακύκλωση τη mobile συσκευή του (π.χ. το κινητό του), θα πρέπει προτού το κάνει να επαναφέρει τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις, διαγράφοντας όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα.

Πραγματοποιήστε ασφαλείς online τραπεζικές συναλλαγές με την Eurobank

Στο πλαίσιο της σωστής ενημέρωσης του κοινού για την προστασία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών του, η Eurobank προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της μια σειρά από χρήσιμες συμβουλές ασφαλείας, τόσο για το e-Banking, όσο και για το Mobile Banking. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε επίσης να βρείτε συμβουλές για τη σωστή προστασία των κωδικών PIN σας.

Η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την τράπεζα, η οποία εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα προστασίας. Έτσι, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Banking και Mobile Banking (Eurobank Mobile App), μπορεί κανείς να νιώθει μέγιστη ασφάλεια για να πραγματοποιήσει τις online συναλλαγές του, καθώς χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας και συστήματα ταυτοποίησης που προφυλάσσουν αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις διαδικτυακές τραπεζικές τους δραστηριότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διαδικτυακή ταυτότητα της τράπεζας φέρει την πιστοποίηση ενός ανεξάρτητου παρόχου («Trusted Third Party»), της εταιρείας Entrust, ενώ τα δεδομένα των χρηστών του e-Banking της προστατεύονται με το πρωτόκολλο TLS («Transport Layer Security»), προσφέροντας κρυπτογράφηση 256-bit.

Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά συστήματα προφυλάσσονται με ειδικό «τείχος» προστασίας (firewall), ενώ για την καλύτερη προστασία συναλλαγών με αυξημένο ρίσκο, χρησιμοποιείται η τεχνολογία κωδικών μιας χρήσης («OTP»).