Ε.Ε.: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 13,3%

46
Ε.Ε.: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 13,3%

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των επιχειρήσεων που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 13,3 % το 2020, σε σύγκριση με το 2019.

Η συνολική αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,2% των εκπομπών από σταθερές εγκαταστάσεις και της εξαιρετικά μεγάλης πτώσης της τάξης του 64,1% που σημείωσαν οι εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Οι εκπομπές του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψαν πτώση 14,9%, η οποία αντικατοπτρίζει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού λόγω της πανδημίας, αλλά και τη μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο και την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η σημαντική αυτή μείωση των εκπομπών οφείλεται εν μέρει στην πανδημία του κορωνοϊού, παράλληλα όμως αναδεικνύει το ΣΕΔΕ ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία κλιματικής πολιτικής.

Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση και, ενδεχομένως, την επέκταση του ΣΕΔΕ τον Ιούνιο, όταν παρουσιάσει τη δέσμη μέτρων «Fit for 55» για την προσαρμογή των πολιτικών μας στις αυξημένες φιλοδοξίες μας για το κλίμα.

Το ΣΕΔΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει τις εκπομπές πάνω από 10.000 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αεροπορικών εταιρειών που μαζί παράγουν περίπου το 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κοινοποιηθέντα από τις επιχειρήσεις και επαληθευμένα δεδομένα εκπομπών για το 2020 είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ημερολογίου συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.