Εφαρμογή ενημερώνει τους καταναλωτές για την ύπαρξη βλαβερών ουσιών στα προϊόντα που αγοράζουν

309
Εφαρμογή ενημερώνει τους καταναλωτές για την ύπαρξη βλαβερών ουσιών στα προϊόντα που αγοράζουν

Νέα εφαρμογή ενημερώνει τους καταναλωτές για την ύπαρξη βλαβερών ουσιών στα προϊόντα που αγοράζουν.

H εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και επιτρέπει στους καταναλωτές να αναζητούν με εύκολο τρόπο πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη Ουσιών Πολύ Υψηλής Ανησυχίας, ΟΠΥΑ (Substances of Very High Concern, SVHCs) στα προϊόντα που αγοράζουν και χρησιμοποιούν καθημερινά.

Στόχος των ερευνητών που ανέπτυξαν το πρόγραμμα είναι να βοηθήσουν τους καταναλωτές να ασκήσουν το δικαίωμα τους να γνωρίζουν ποιες ουσίες περιέχονται στα προϊόντα που χρησιμοποιούν και να είναι άρτια ενημερωμένοι, ώστε να κάνουν συνειδητά ασφαλείς επιλογές/αγορές.

Χρησιμοποιώντας το Scan4Chem, οι καταναλωτές σκανάρουν το barcode ενός προϊόντος και με πολύ απλά βήματα αποστέλλουν αίτημα στον προμηθευτή, ώστε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία προβληματικών ουσιών ΟΠΥΑ στο προϊόν.

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν εντός 45 ημερών αν το προϊόν τους περιέχει κάποια ΟΠΥΑ.

Όσα περισσότερα στοιχεία εισάγουν στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων οι προμηθευτές σχετικά με την ύπαρξη ή μη ΟΠΥΑ στα προϊόντα τους, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τους καταναλωτές να λάβουν άμεσα πληροφορίες για το προϊόν το οποίο τους ενδιαφέρει.