ΕΚΤ: Αποφάσισε μέτρα προστασίας έναντι πιθανών υποβαθμίσεων

220
ΔΝΤ: Παραιτήθηκε η Λαγκάρντ

Προσωρινά μέτρα με στόχο να μετριάσει τον αντίκτυπο πιθανών υποβαθμίσεων αξιολόγησης εξαιτίας του οικονομικού πλήγματος που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας η σημερινή απόφαση συμπληρώνει το ευρύτερο πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου 2020. Συνολικά, τα μέτρα στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή assets που μπορούν να κινητοποιήσουν ως εγγύηση στο Ευρωσύστημα ώστε να συμμετέχουν στα προγράμματα παροχής ρευστότητας και να συνεχίσουν να παρέχουν χρηματοδότηση στην οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την επιλεξιμότητα των εμπορεύσιμων assets και των εκδοτών τέτοιων περιουσιακών στοιχείων που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας πιστοληπτικής ικανότητας στις 7 Απριλίου 2020 σε περίπτωση επιδείνωσης των αξιολογήσεων τους από τους αποδεκτούς οργανισμούς αξιολόγησης υπό την προϋπόθεση ότι οι αξιολογήσεις παραμένουν πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο πιστωτικής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο στοχεύει στην αποφυγή πιθανών προκυκλικών δυναμικών και θα εξασφαλίσει τη διαρκή διάθεση εγγυήσεων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή χρηματοδότησης από τις τράπεζες σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δύσκολης περιόδου.