Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμες οι συμβάσεις για τα self tests

164
Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμες οι συμβάσεις για τα self tests

Nόμιμες κρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι διαδικασίες για την προμήθεια των self tests κορωνοϊού.

Αυτή την απόφαση έλαβε το ΣΤ’ Κλιμάκιο του ανωτάτου δικαστηρίου που προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο των συμβάσεων πέντε εταιρειών που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, εξετάζοντας τους φακέλους των εταιρειών που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση 17 σελίδων κατέληξε στο συμπέρασμα – απόφαση ότι όλα είναι νόμιμα και η διάθεση των self tests μπορεί να γίνει.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει: «Το Δικαστήριο Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των ελεγχομένων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS- CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσης».