Ελλάκτωρ: Αύξησαν τα δικαιώματά τους Καϋμενάκης - Μπάκος

118

Σε πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ προχώρησαν οι βασικοί μέτοχοι της κύριοι Ιωάννης Καϋμενάκης και Δημήτριος Μπάκος.

Και οι δύο αύξησαν το ποσοστό τους από το 25,8% στο 28,62% αγοράζοντας το 75% των δικαιωμάτων που ήταν στην ελεύθερη αγορά. Επιπλέον έχουν ζητήσει 10 εκατομμύρια μετοχές από τα αδιάθετα.

Να σημειωθεί οτι σήμερα λήγει το δικαίωμα στην ΑΜΚ τα κεφάλαια της οποίας αναμένεται να κατευθυνθούν στον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου αλλά και σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Η ΑΜΚ Θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,90 ευρώ.