ΕΝΦΙΑ: Διορθώστε τα λάθη στο Ε-9 και κερδίστε διπλή μείωση

45
οι κατηγορίες οφειλών στην Εφορία που μπορείτε να ρυθμίσετε σε 120 δόσεις

Οι διορθώσεις λαθών στο Ε-9 μέσα στις επόμενες ημέρες ίσως αποδειχθούν σωτήριες για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από τη φορολόγηση περιουσίας χαμηλότερης αξίας και ταυτόχρονα από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που ανακοίνωσε η Kυβέρνηση.

Πρακτικά, οι φορολογούμενοι πρέπει να συμβουλευτούν τους λογιστές τους και να επιβεβαιώσουν την πραγματική αξία των ακινήτων τους στο Taxisnet. Εφόσον διαπιστώσουν ότι κάτι δεν... πάει καλά και φορολογούνται για μεγαλύτερη αξία περιουσιακών στοιχείων, τότε θα μπορούν πριν την πληρωμή της πρώτης δόσης στις 30 Σεπτεμβρίου, να κάνουν τις αλλαγές και ταυτόχρονα να τύχουν διπλού οφέλους από τον ΕΝΦΙΑ.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της φορολογητέας αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση - πράξη προσδιορισμού φόρου και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, τότε ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. με πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, τότε εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται ο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, τότε ο έφορος ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου.