Έως τη Δευτέρα η υποβολή δηλώσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ

107

Έως μεθαύριο Δευτέρα, θα μπορούν να υποβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τις δηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων».

Διευκρινίζεται ότι με βάση τα νέα κριτήρια της εκδοθείσας απόφασης, θα επανεξεταστούν όλες οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί κατά τον Α΄ κύκλο υποβολής αιτήσεων καθώς και όσες υποβληθούν μέχρι τις 19 Απριλίου στο Πληροφοριακό Σσύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως τροποποιητικές ή νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη με την νέα ΚΥΑ και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση, δεν χρειάζεται να το πράξουν εκ νέου.