Έρευνα: Τα μανιτάρια κατά της ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη

694
Τα μανιτάρια κατά της ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη

Κι όμως υπάρχει ένα τρόφιμο που φαίνεται πως μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

Σύμφωνα με μία νέα μελέτη από το «International Journal of Cancer», η συχνή κατανάλωση μανιταριών, έως και τρεις φορές την εβδομάδα, συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη στους μεσήλικους και ηλικιωμένους άνδρες.

Στην ιαπωνική έρευνα συμμετείχαν συνολικά 34.499 άνδρες ηλικίας από 40 έως 79 ετών, που περιλαμβάνονταν σε δύο μελέτες, του 1990 και του 1994.

Τα άτομα αυτά παρακολουθήθηκαν για 13,2 χρόνια κατά μέσο όρο. Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το 3,3% των συμμετεχόντων ανέπτυξαν καρκίνο του προστάτη.

Συγκριτικά με την κατανάλωση μανιταριών λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα, η κατανάλωσή τους μία ή και δύο φορές συσχετίστηκε με χαμηλότερο κατά 8% κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, ενώ η κατανάλωση των μανιταριών τρεις ή και περισσότερες φορές εβδομαδιαίως συσχετίστηκε με 17% χαμηλότερο κίνδυνο.

Πάντως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρυενας «Από τη στιγμή που δεν συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με το είδος των μανιταριών, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια συγκεκριμένα μανιτάρια συνεισέφεραν περισσότερο στα ευρήματα μας.

Επίσης, ο μηχανισμός πίσω από τις επωφελείς επιδράσεις των μανιταριών στον καρκίνο του προστάτη παραμένει ασαφής».