Έρευνα: Το παθητικό κάπνισμα παχαίνει τα παιδιά

246
Το παθητικό κάπνισμα παχαίνει τα παιδιά

Έρευνα με επικεφαλής την Catherine Davis, του Augusta University των ΗΠΑ, εξέτασε την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα σε 220 υπέρβαρα ή παχύσαρκα αγόρια και κορίτσια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι η έκθεση στον καπνό σχετιζόταν με σχεδόν όλους τους δείκτες που συνδέονται με την παχυσαρκία στα παιδιά, όπως μεγαλύτερη κοιλιά και συνολικό λίπος.

Η Catherine Davis δήλωσε ότι το μήνυμα από την έρευνα είναι ότι η έκθεση των παιδιών στον καπνό συνδέθηκε με δύο αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία, ένα πάνω από το λαιμό και ένα κάτω από αυτόν.

Και όλες οι μετρήσεις για τη νοητική επίδοση ήταν πιο φτωχές στα παιδιά που εκτίθεντο στο παθητικό κάπνισμα.

Τα ποσοστά σωματικού λίπους στα παιδιά που εκτίθεντο στον καπνό ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά στους επίσης υπέρβαρους συνομηλίκους τους, ενισχύοντας περισσότερο τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, διαβήτη κλπ.

Ενώ προηγούμενες έρευνες έδειξαν σχέση μεταξύ των παραπάνω κιλών και της μειωμένης νοητικής λειτουργίας, η νέα έρευνα ανακάλυψε ότι το παθητικό κάπνισμα είχε επίδραση και στη νοητική λειτουργία ανεξάρτητα από το πάχος ή το κοινωιικο-οικονομικό επίπεδο.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι σε νεαρή ηλικία το παθητικό κάπνισμα μπορεί ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ποσότητα σωματικού λίπους παρά στη μεταβολική δυσλειτουργία, όπως ο διαβήτης, τον οποίο μπορεί να προκαλέσει η παχυσαρκία.