Εργασιακός μεσαίωνας: Εκτοξεύτηκε 200% η μερική απασχόληση!

85

Κατά 200% αυξήθηκε ο αριθμός όσων άλλαξαν τις συμβάσεις εργασίας τους από πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Το πρωτοφανές αυτό κύμα άλλαξε το χάρτη της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» το διάστημα 2009-2018 ο αριθμός των συμβάσεων που άλλαξε μορφή αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 200% επιβεβαιώνοντας πως η τάση για ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό τομέα όχι μόνο ενισχύεται αλλά εδραιώνεται κιόλας.

Αυτό βέβαια έχει συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους που βλέπουν τα εισοδήματα τους να περιορίζονται όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν λιγότερα έσοδα.

Σύμφωνα με μελέτη της ΓΣΕΕ στη διάρκεια των τελευταίων ετών αυξάνεται και γενικεύεται η τάση για προσλήψεις με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κυρίως με ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Ακόμα και η μείωση της ανεργίας που αποτυπώνεται στη στατιστική γίνεται με όρους ευελιξίας και εργασιακής επισφάλειας, σε θέσεις χαμηλών προσόντων.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σταθεροποιούνται στις προτιμήσεις των εργοδοτών και καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα πέντε τελευταία έτη.