Εργοδότες και ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν το "μάρμαρο" για τα παιχνίδια της κυβέρνησης με τις συντάξεις

180

Οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες θα κληθούν να πληρώσουν το "μάρμαρο" για τα παιχνίδια της κυβέρνησης με τις συντάξεις.

Συγκεκριμένα, οι εργοδότες και οι συνταξιούχοι, παλιοί και νέοι, είναι αυτοί που καλούνται σε μεγάλο βαθμό να βάλουν "πλάτες" προκειμένου να ευσταθεί το σενάριο της μη περικοπής των συντάξεων, το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019, αναφέρει το capital.gr.

Και αυτό γιατί οι καλύτερες εκ των αναμενόμενων προβλέψεις για το πλεόνασμα των ασφαλιστικών φορέων και του κράτους, τόσο το 2018 όσο και το 2019, οφείλονται σημαντικά:

*Στις  χαμηλότερες -σε σχέση με τις αρχικά- προβλεπόμενες δαπάνες για νέες συντάξεις

*Στους πόρους που έχουν συγκεντρωθεί στον "κουμπαρά" των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΑΚΑΓΕ) από τις "εισφορές αλληλεγγύης" στις σχετικά υψηλές παλαιές συντάξεις

*Στις  υψηλές εισπράξεις από τις εισφορές τις οποίες καταβάλλουν εργοδότες και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω ωφέλησε κατά 1,055 δισ. ευρώ τον προϋπολογισμό, την ώρα που το κόστος των περικοπών στις συντάξεις ανέρχεται σε 2,065 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

-Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές  θα ανέλθουν το 2018 σε 21,193 δισ. ευρώ έναντι 20,946 δισ. ευρώ (πρόβλεψη Μεσοπροθέσμου Προγράμματος, Ιούνιος 2018).

Επίσης το 2019, εκτιμάται από την κυβέρνηση ότι θα ανέλθουν σε 21,538 δισ. ευρώ έναντι 21,245 δισ. ευρώ.

Με άλλα λόγια, σωρευτικά το 2018 -2019, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες κυβερνητικές εκτιμήσεις, οι εισπράξεις όλων των ασφαλιστικών φορέων (δηλαδή όχι μόνο των συνταξιοδοτικών ταμείων, αλλά και του ΟΑΕΔ και του ΕΟΠΥΥ) θα είναι κατά 345 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μεσοπρόθεσμου.

-Την ίδια ώρα οι δαπάνες για τις συντάξεις το 2019 θα ανέλθουν σε 28,532 δις. ευρώ χωρίς τις περικοπές των καταβαλλομένων κατά την 12/5/2016 (ή παλιών)  συντάξεων έναντι 28,847 δις. ευρώ το 2018. Έτσι, αν και δεν θα κοπούν οι παλιές συντάξεις, η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη θα πέσει μεταξύ 2018 -2019 κατά 315 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή θα προκύψει, κυρίως,  από τη μείωση της δαπάνης για νέες συντάξεις, δηλαδή εκείνες τις οποίες έχουν αιτηθεί ασφαλισμένοι μετά τις 12/5/2016.

-Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ δεν θα λάβει την αρχικά προβλεπόμενη επιχορήγηση από τον "κουμπαρά" του ΑΚΑΓΕ. Υπενθυμίζεται πως, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του 2018, ο ΑΚΑΓΕ έπρεπε να εισπράξει 556 εκατ. ευρώ από τις κλιμακωτές κρατήσεις στις κύριες  συντάξεις άνω των 1400 ευρώ. Από αυτά, τα 395 εκατ. ευρώ, προβλεπόταν να μεταφερθούν στον ΕΦΚΑ φέτος.

Ωστόσο, το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ "επέβαλε" τη μη άντληση τους. Έτσι τα 395 εκατομμύρια ευρώ έμειναν στον ΑΚΑΓΕ, ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο της γενικής κυβέρνησης και, έτσι, προσμετρήθηκαν στο πρωτογενές πλεόνασμα.