Έρχεται "καυτό" φθινόπωρο με "τσουνάμι" φορολογικών υποχρεώσεων

25
χρέη Εφορία ΣΥΡΙΖΑ

Δύσκολο αναμένεται το φθινόπωρο για τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, καθώς θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Τα επίσημα στοιχεία της Εφορίας δείχνουν ότι ένας στους πέντε φορολογούμενους δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους στην ώρα τους, αναφέρει το capital.gr.

Όμως, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να διευκολύνουν τους φορολογούμενους.

Αναλυτικά οι φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν μπροστά τους οι φορολογούμενοι τους επόμενους μήνες είναι οι εξής:

-έως τις 31 Αυγούστου πρόκειται να φορτωθούν στο taxisnet τα εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων του ΕΝΦΙΑ. Ο συνολικός λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν οι περίπου 7,4 εκατ. φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία ανέρχεται σε περίπου 3,2 δισ ευρώ. Ο φόρος θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο 2019.

-τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο θα πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη και τρίτη και τελευταία αντίστοιχα δόση του φετινού εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οι δυο δόσεις συνολικά υπολογίζονται σε περίπου 2,2 δισ ευρώ ευρώ

Οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις παραπάνω φορολογικές υποχρεώσεις έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές προκειμένου να αποφύγουν το σκληρό πρόσωπο της εφορίας, δηλαδή την ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις. Ειδικότερα μπορούν:

-να προχωρήσουν στη ρύθμιση των φορολογικών τους οφειλών, του συνόλου ή ακόμη και κάθε δόσης συγκεκριμένου φόρου, με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων (για έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς).

Η ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του taxisnet και ο φορολογούμενους επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 8,51%. Η δυνατότητα της ρύθμισης υπάρχει ακόμη και για τις οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει ο φορολογούμενος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πληρώσει την πρώτη δόση της ρύθμισης.

-να μην ρυθμίσουν την φορολογική τους οφειλή αλλά να πληρώνουν κάθε μήνα το ποσό που μπορούν να πληρώσουν. Στην περίπτωση αυτή η διάθεση συνεργασίας του φορολογούμενου εκτιμάται από τη φορολογική διοίκηση και σπανίως επιβάλλονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Αυτό ισχύει βέβαια στις περιπτώσεις μικρών οφειλών και όχι μεγάλων οφειλών και οφειλών που έχουν προκύψει από φορολογικούς ελέγχους (π.χ. πρόστιμα, προσαυξήσεις).