Φωτογραφίες των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό θα βλέπουν οι υποψήφιοι αγοραστές

74

Αναβαθμίζεται, με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για το κάθε ακίνητο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι επισπεύδουσες (δημόσιο, τράπεζες, ιδιώτες) καταχωρούν τα ακίνητα που βγάζουν, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, σε πλειστηριασμό για ληξιπρόθεσμα ανεξόφλητα χρέη.

Τα πρόσθετα στοιχεία ώστε να έχουν σαφέστερη και πληρέστερη γνώση του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται οι υποψήφιοι αγοραστές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τον όροφο του ακινήτου, τα δωμάτια και τους βοηθητικούς χώρους που διαθέτει, φωτογραφίες του εσωτερικού και της πρόσοψής του, το είδος του, τυχόν υποθήκες η προσημειώσεις, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα των υποψηφίων αγοραστών να το επισκέπτονται και να μπαίνουν ακόμη και στο εσωτερικό του.

Με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκτιμάται ότι οι αγοραστές θα επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι σήμερα και έτσι θα μπορούν αρκετά σπίτια, οικόπεδα ,βιοτεχνίες κλπ να πωληθούν ευκολότερα.

Και όλα αυτά την ώρα που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προς δημοπρασία πάνω από 16.000 ακίνητα κάθε είδους που θα εκπλειστηριαστούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2019.

Εν των μεταξύ την ερχόμενη Τετάρτη, μετά τη ανάπαυλα του Αυγούστου, ανοίγει και πάλι η αυλαία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων με 528 ακίνητα σε δημοπρασία.