Γηροκομείο Αθηνών: Ιδού η τελευταία ευκαιρία…

478
Γηροκομείο Αθηνών: Ιδού η τελευταία ευκαιρία…

Η περιουσία του είναι μεγάλη, πρέπει να διασφαλισθεί και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα και αυτοτέλεια του

Η σκέψη της πολιτείας των ειδικών αλλά και η δική μας καθοδηγήθηκε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας στο Γηροκομείο Αθηνών αλλά και σε άλλους προνoιακούς φορείς.

Του Γιάννη Δημητρίου

Παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις και τα νέα για το Γηροκομείο ήταν ευχάριστα. Κανένας ηλικιωμένος και κανένας εργαζόμενος δεν προσεβλήθη από τον κορονωϊό. Όμως ποιος μπορεί να εγγυηθεί το ίδιο και για ένα πιθανό δεύτερο κύμα;

Το φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων Εταιρία Αθηνών» Γηροκομείο-Πτωχοκομείο, ιδρύθηκε το έτος 1864 και από τότε είναι παρόν και απάλυνε με την φιλανθρωπική προσφορά του τον πόνο πολλών γενεών Ελλήνων.

Τώρα περιμένει αυτό την φιλανθρωπία κάθε προνιακού φορέα η συμπολίτη μας για να επουλώσει τις πληγές του, πληγές που άνοιξαν όχι η κακοδιαχείριση των διοικήσεων του αλλά η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα από το 2009 και οι νομοθετικές διατάξεις που αναζητούσαν έσοδα για το κράτος.

Η επιβολή φόρου 24% από το 2009 στις μισθώσεις ακινήτων, η επιβολή ΕΝΦΙΑ από το 2010 ύψους περίπου 500.000 ευρώ ετησίως, η αδυναμία πωλήσεως ακινήτων μετά τη κατάρρευση της αγοράς ακινήτων σε ποσά κάτω της αντικειμενικής αξίας λόγω της φύσεως του αλλά και τις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες λόγο εναρμόνισης του προσωπικού με την ισχύουσα νομοθεσία, δημιούργησε έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και πλήρους αδυναμίας του να προβεί σε τακτοποίηση των παγίων αλλά και τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων του καθώς είναι υπόχρεο σε εισφορά στο ακέραιο στα δημόσια ταμεία καταβάλλοντας φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, ΕΤΑΚ κλπ…

Σανίδα σωτηρίας ο Ν. 4262/2014 σύμφωνα με τον οποίο στο άρθρο 55 παρέχεται η δυνατότητα Εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτόν.

Γνωρίζουμε ότι το 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας επίγνωση της οικονομικής κρίσης που μάστιζε την χώρα μας αλλά και τον ορατό και μετρήσιμο αντίκτυπο στα οικονομικά του σωματείου, αποφάσισε να προσφύγει στον παραπάνω νόμο μετά από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Μια απόφαση όμως που από τότε δεν υλοποιήθηκε.

Οι λόγοι πολλοί: ασφαλιστικά μέτρα που άσκησε μέλος του σωματείου (δεν βρίσκουμε απόφαση επί Αγωγής), η απομάκρυνση της αιρετής διοίκησης το 2016 αλλά και η αδιαφορία των προσωρινών διοικήσεων που ακολούθησαν μέχρι σήμερα ενδεχομένως λόγω του Ν.4611/2019 που απαλλάσσει, αποκλειστικά και μόνο τις προσωρινές διοικήσεις του Γηροκομείου από το 2016 και μετά, από ποινικές ευθύνες για την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως χρεών, φόρων, δασμών κλπ. προς το δημόσιο ή Ν.Π.Α.Α (βλ. άρθρο 97).!!!

Παρακολουθώντας τα δρώμενα στο σωματείο μέχρι και σήμερα, θεωρούμε ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή η παρούσα προσωρινή διοίκηση να προσφύγει στον Ν. 4262/2014 και να λύσει μια για πάντα το θέμα αυτό που ταλανίζει εργαζόμενους και ανήμπορους ηλικιωμένους και να δώσει απάντηση στις φημολογούμενες φωνές ότι «κάτι ετοιμάζουν οι μεγάλοι».

Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία πριν το οριστικό τέλος αυτού του ιστορικού σωματείου αφού τα τελευταία τέσσερα χρονιά, μετά την απομάκρυνση της τελευταίας αιρετής διοίκησης καμία βελτίωση δεν επήλθε στα οικονομικά του. Η περιουσία του είναι μεγάλη, πρέπει να διασφαλισθεί και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα και αυτοτέλεια του.

Απο το "Καρφί"