Η φάμπρικα των δανείων

271

Σανίδα σωτηρίας για πολλούς επιχειρηματικούς ομίλους είναι τα άτοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, που χορηγούνται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εγκρίσεις των δανείων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος, γιατί στην ουσία πρόκειται για δημόσιο χρήμα.

Οι συστημικές τράπεζες θα διεκπεραιώνουν τη δανειοδότηση, που θα αφορά το 25% του τζίρου κάθε επιχείρησης.

Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το ποσό του δανείου.

Βέβαια, το επιπλέον ποσό δεν θα είναι εγγυημένο από το ελληνικό δημόσιο και θα χορηγείται με τα επιτόκια της αγοράς.