Η ώρα των νεοφυών επιχειρήσεων

182
Αν υπάρχει ένας ηγέτης στην Ευρώπη που γνωρίζει τα έργα, τις ημέρες, τις επιδιώξεις, την ιδεολογία και τον χαρακτήρα του τουρκικού καθεστώτος και του εκπροσώπου του, αυτός είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Είναι η λύση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Οι φυσικοί πόροι έχουν την ιδιότητα να είναι σπάνιοι και όσοι από αυτούς προσφέρονται εν αφθονία, η αξία τους είναι συνάρτηση της χρήσης τους.

Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου

Άλλη αξία έχει ένα ποτήρι νερό σε κάποιο καφενείο της Αθήνας και άλλη το ίδιο ποτήρι στην έρημο της Σαχάρας. Αναφορικά δε με την αξιοποίηση των πόρων και την μετατροπή τους σε πλούτο, η δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου παίζει τεράστιο ρόλο.

Όσο περισσότερο λοιπόν αυτή η δημιουργικότητα αναπτύσσεται και επεκτείνεται, τόσο το καλύτερο για το σύνολο μια κοινωνίας.

Σήμερα, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότερες χώρες δίνουν μεγάλη έμφαση στις αποκαλούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, από τις οποίες έχουν ..εκκολαφθεί και ξεπηδησει τεράστιοι τεχνολογικοί και παραγωγικοί μετασχηματισμοί.

Από την άποψη αυτή, σημαντική είναι μια τελευταία έκθεση της εταιρίας συμβούλων Boston Consulting Group (BCG)  για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην οποίαν παρουσιάζονται στρατηγικές και δράσεις, ικανές να βοηθήσουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Κατά τους συντάκτες της έκθεσης (Βας. Αντωνιάδης, Χρ. Καβουνίδης, Μ. Γιακουμέλος, Θ. Πετκάκης και Ζαχαρίας Ζαχαριά), στην υλοποίηση της μεταμόρφωσης αυτής, συμβάλλει το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), μια επενδυτική πλατφόρμα που ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

To Equifund αναμένεται να διαθέσει έως 3 δισεκατομμύριο ευρώ για χρηματοδότηση αρχικού σταδίου (early stage) και σταδίου ανάπτυξης (growthstage) ελληνικών startups έως το 2022· για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη αναληφθεί δεσμεύσεις για επενδύσεις ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η εισροή κεφαλαίου θα ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες startups και θα βοηθήσει τους επενδυτές να χρηματοδοτήσουν νέες εταιρείες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Επισημαίνουν ωστόσο οι ερευνητές ότι παρ’ ότι το κεφάλαιο αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη, η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος των startups δεv μπορεί να αρκεστεί στο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση του οικοσυστήματος των startups συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προϊόντων και χρηματοδοτώντας προγράμματα mentoring. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και κρατικών υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των startups και να τους παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην έκθεση,  εξετάζονται έτσι τα εμπόδια στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου σε ελληνικές startups, συμπεριλαμβανομένων της περιορισμένης πρόσβασης σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, της ανεπαρκούς ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας και του περιοριστικού και σύνθετου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της αντιπαραγωγικής διάρθρωσης της αγοράς.

«…Για να ξεπεράσει τις προκλήσεις αυτές και να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα για τις startups, η Ελλάδα χρειάζεσαι μια νέα προσέγγιση.

Το Host-Up Greece συνδυάζει τολμηρό όραμα, μια πρόσκληση ανάληψης δράσης από τον ιδιωτικό τομέα, μια σειρά από προτάσεις για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες, που ενθαρρύνουν την καινοτομία, με σκοπό την τροφοδότηση της κινητήριας δύναμης των startups στην Ελλάδα….», τονίζουν οι ερευνητές.

To Host-Up Greece στηρίζεται σε τέσσερις διαρθρωτικούς αυλώνες:

  • Συνεργατικό δίκτυο καινοτομίας.
  • Επιχειρηματικά περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη.
  • Ανθρώπινο δυναμικό.
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση.

Για όσους βλέπουν με κάποια καχυποψία τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήριά τους στη χώρα μας (Corallia, EGG, Orange Grove), επισημαίνουμε ότι το 2016, νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελβετία άντλησαν 772 εκατομμύρια ευρώ (ήτοι 0,14% του ΑΕΠ) - κυρίως από ξένους επενδυτές.

Αντίστοιχα, νέες επιχειρήσεις στη Λισαβόνα προσελκύουν ταλέντα από το εξωτερικό και συμβάλλουν ώστε η πόλη να ανακτήσει την αίγλη της μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Η Mobileye, νεοφυής επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας, ανέδειξε το Ισραήλ σε έδρα μιας αξιοζήλευτης ομάδας εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, όταν η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Intel έναντι 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν έτσι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα υφιστάμενων κλάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικών εταιρικών σχέσεων με καθιερωμένες εταιρείες.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν τις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να σχεδιάζουν νέα καινοτόμα προϊόντα, οι δε εταιρείες μπορούν να διαχειριστούν την κλιμάκωση των απαιτούμενων εργασιών για μαζική παραγωγή και διανομή προϊόντων.

Ήρθε η ώρα για την Ελλάδα να ενεργοποιήσει την κινητήριο δύναμη των νεοφυών επιχειρήσεων. Η ευρωστία και η δραστηριότητα του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας βελτιώνονται μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί έξυπνη επιλογή σταδιοδρομίας. Επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως το Equifund, προωθούν την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία μετοχικού κεφαλαίου σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για να αξιοποιηθεί η μοναδική αυτή ευκαιρία πρέπει να υπερκεραστούν σημαντικά εμπόδια, όπως η περιορισμένη συνεργασία και οι δυσμενείς επιχειρηματικές συνθήκες.

Ωστόσο, με ένα τολμηρό όραμα για βιώσιμη αλλαγή, νομοθετικές δράσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες, η συμμαχία κυβερνητικών φορέων, μεγάλων εταιρειών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορεί να διασφαλίσει την άνθηση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.