« Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου» - Νέο βιβλίο από τον Γιώργο Λακόπουλο

100

Ως το τέλος Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιώργου Λακόπουλου με τίτλο «Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου», ένας οδηγός για πολιτικούς και πολιτευόμενους.

Το βιβλίο διερευνά τη σχέση της πολιτικής με την επικοινωνία και τους κανόνες, στους οποίους υπόκειται όποιος προσέρχεται για να δράσει στο δημόσιο χώρο.

Αυτός ο χώρος είναι εξ αρχής σκηνοθετημένος και για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να αυτοσκηνοθετηθεί.

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε συναφή ερωτήματα. Που συναντώνται η Πολιτική και η Επικοινωνία και πως αλληλοεπηρεάζονται;

Πως διαμορφώνεται το ύφος της δημοσίας παρουσίας; Τι είναι η στρατηγική, τι είναι τα ΜΜΕ και πως εκπαιδεύεται το δημόσιο πρόσωπο;

Με ποιόν τρόπο οι πολιτικοί μπορούν να διεκδικήσουν το ρόλο του πρωταγωνιστή σε μια παράσταση, στην οποία ο χρόνος αποφασίζει για όλα;

Είναι ένα εγχειρίδιο που θα κάνει πολιτικούς και πολιτευόμενους, αλλά και απλούς πολίτες να αναθεωρήσουν όσα πίστευαν για την πολιτική και την επικοινωνία.

Με πρόλογο του Λευτέρη Κουσούλη και επίμετρο από τον Τάσο Μπιρσίμ.